Burs Yardımı

Eğitim her bireyin hakkıdır. Öyle anlar olur ki gelecekte çok iyi yerlerde olabilecek çocuklarımızın bu hakkı elinden alınır. Onlar asıl hakkı olan eğitim-öğretim yerine çalışmak, çalıştırılmak durumunda kalırlar. Onları eğitmek iyi birer birey haline getirmek imkanı olan bizlere düşer.

2019 Mayıs ayından beri her ay düzenli olarak 30 ila 32 öğrenci arasında burs vermekteyiz.2020 yılında bu sayı her ay 100 öğrenci olacaktır.

Bu sayede öğrencilerimize maddi destek sağlanıyor ve onlarda rahatça okullarına gidiyor, eğitimine devam ediyor. Verilen burslar sayesinde olumsuzluk halleri olumlu birer hale çevriliyor. Öğrenciler de hakları olan eğitimi kullanıyor.